Skriv gärna till oss om ni har kommentarer till hemsidan, intresse för bilder eller texter, eller kanske ett intresse för mexikansk kultur i allmänhet.

För att undvika spam så publicerar vi inte den korrekta adressen, byt ut "&" i nedanstående adress till ett "@"

 
 

Please write to us if you have comments to the website, interest for pictures or texts, or maybe a generel interest in mexican culture.

To avoid spam we are not publishing the correct address, change the "&"  in the address below to an "@"

 
  lars.svanstrom&mexidea.se  
 
Mexidea
Svandammsvägen 43
SE12635 Hägersten
Sweden
 
 
 

Close this page